Zasaditev medovitih rastlin na Dobravi

V sklopu vseslovenske akcije zasaditve medovitih rastlin je 28. marca 2022 na Dobravi potekala zasaditev grmovnic Spiraea japonica 'Shirobana'.

O vseslovenski akciji zasaditve medovitih rastlin

V soboto, 26. marca 2022, je po celi Sloveniji potekala akcija sajenja medovitih rastlin, katere nosilec je Čebelarska zveza Slovenije. Cilj akcije je do leta 2030 posaditi dva milijona medovitih rastlin v Sloveniji in tri milijarde medovitih dreves v Evropi. Akcijo vsako leto podprejo številne lokalne skupnosti, organizacije, šole, vrtci in posamezniki. Vseslovenski akciji sta se letos na pobudo Hortikulturnega društva Maribor pridružili tudi Cvetličarna Aralija in Vrtnarija Dobrava.

Izbira medovite rastline za zasaditev

Na podlagi predloga mariborske arboristke, Tanje Grmovšek, so pri zasaditveni akciji tokrat pred medovitimi drevesi dobile prednost medovite grmovnice. Za zasaditev je bila izbrana grmovnica Spiraea japonica 'Shirobana' (medvejka), ki predstavlja pomembno čebeljo pašo v poletnih mesecih, saj takrat v naravi in med kulturnimi rastlinami medi najmanj rastlin nasploh. Medvejka lahko doseže 60-100 cm višine in 60-100 cm širine ter ne zahteva veliko nege. Cvetovi se začnejo pojavljati v začetku meseca julija in so belo-rožnate barve.

Pomen zasaditve medovitih rastlin na Dobravi

Z zasaditvijo 20 sadik medvejk, ki je bila izvedena v ponedeljek, 28. marca 2022, je Cvetličarna Aralija prispevala k delčku povečanja medovitosti Slovenije in s tem pripomogla k medenju, ko je preživetje čebel zaradi podnebnih sprememb oteženo.

Poleg tega predstavlja zasaditev medvejk dopolnitev ureditve okolice pokopališča Dobrava. Izbira tipa grmovnice in lokacije zasaditve (ob ograji na vzhodnem območju pokopališča Dobrava) je skladna s “Strokovnimi podlagami za ureditev in širitev pokopališča Dobrava v Mestni občini Maribor”, ki jih je leta 2017 pripravilo podjetje ZUM d.o.o.

Cvetličarska dejavnost v času razglasitve epidemije