Žalna floristika v kapelici, vežicah in poslovilni dvorani

Cvetličarska dejavnost v času razglasitve epidemije